Zarówno producenci cementu, jak i samorządy rewitalizują dawne tereny poprzemysłowe, aby służyły one okolicznym mieszkańcom. Nierzadko stają się one wówczas atrakcjami turystycznymi.

Polskę zamieszkuje około 470 gatunków pszczół. Wśród nich najbardziej znaną pozostaje pszczoła miodna. Pozostałe obecne w naszym ekosystemie pszczoły to często dziko żyjące gatunki, wymagające szczególnej troski. Dlatego tak ważne są inicjatywy chroniące te owady i wspierające ich bezpieczny rozwój.

Zrównoważony rozwój to znacznie więcej niż troska o środowisko i klimat. To również szereg działań społecznych, aranżowanych przez pracowników cementowni, którzy dbają o dobrostan zwierząt - nie tylko żyjących w sąsiedztwie zakładów.

W 2020 r. przypadł jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia Producentów Cementu, zrzeszającego polską branżę cementową i wspierającego jej rozwój. Minione ponad trzy dekady stały dla sektora pod znakiem transformacji, która zaowocowała niespotykanym dotąd rozwojem technologicznym. Cementownie w Polsce stały się jednymi z najnowocześniejszych zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Dzięki temu nasz kraj należy do czołowych producentów cementu, plasując się na trzecim miejscu w Unii Europejskiej.

Sadzenie drzew i krzewów przynosi wiele korzyści, a długoterminowe zadrzewianie terenów m.in. wspiera rozwój bioróżnorodności. Dlatego tak wiele inicjatyw w tym zakresie podejmowanych jest również przez przemysł cementowy.

Obok dekarbonizacji, jednym z elementów zielonej transformacji jest między innymi efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi i działanie na rzecz ograniczania zużycia wody. Budownictwo, a co za tym idzie przemysł cementowy, również kładzie duży nacisk na stosowanie zrównoważonych rozwiązań w tym zakresie.

Opiewający na ponad 10 mld zł program inwestycyjny pozwolił sektorowi cementowemu zredukować emisję CO2 o ponad 30% i stać się jednym z najnowocześniejszych w Europie. Branża jest prekursorem inwestycji w technologie CCS/U, przybliżające ją do neutralności klimatycznej i wpisujące się w dekarbonizację sektora. Wraz z istotnym wkładem w gospodarkę rzędu 3,8 mld zł rocznie oraz szeregiem aktywności lokalnych - na rzecz ochrony środowiska, kultury, ochrony zdrowia i sportu - wpisuje się to w zrównoważony rozwój. Aby zaprezentować dobre praktyki oraz działania branży z tego obszaru Stowarzyszenie Producentów Cementu stworzyło dedykowaną platformę SpajamyZrownowazonaPrzyszlosc.pl.

Masz pytanie?