Warta

Cementownia Warta

Cementownia Warta to zakład, którego historia sięga 1959 r. Jego zakres działalności obejmuje produkcję klinkieru portlandzkiego, wytwarzanie cementu oraz kompleksową obsługę klientów.

www.wartasa.com.pl
Cementownia Warta

Aktualności

 

mapa zakładów cementowych

Przemysł cementowy

Branża cementowa, zrzeszona w Stowarzyszeniu Producentów Cementu, stanowi jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Przemysł cementowy zatrudnia bezpośrednio 3,5 tys. osób, a w ramach łańcucha dostaw oraz sieci podwykonawców zapewnia blisko 22 tysiące miejsc pracy. Wraz z budownictwem przyczynia się do powstania w polskiej gospodarce ok. 13% wartości dodanej brutto, wytwarzając ponad 8% PKB.

Zobacz więcej

Masz pytanie?