Działalność biznesowa, troska o pracowników i bezpieczeństwo czy zrównoważony rozwój to tylko niektóre z obszarów, za które wyróżniani są producenci cementu. Cementownie od lat znajdują się w gronie laureatów prestiżowych nagród.

Działania sektora cementowego na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały po raz kolejny docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W najnowszej edycji raportu zostało wyróżnionych łącznie kilkanaście dobrych praktyk, realizowanych przez CEMEX Polska oraz Grupę Górażdże i obejmujących m.in. rozwój wykorzystania OZE, działania na rzecz ochrony i rozwoju bioróżnorodności, przeciwdziałanie pandemii COVID-19 i zwalczanie jej społecznych skutków czy integrację, edukację i wsparcie dla społeczności lokalnych.

Masz pytanie?