Sektor cementowy korzysta z czystej energii, pochodzącej z farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Przemysł cementowy wspiera rozwój energetyki wiatrowej, zarówno apelując - wraz z organizacjami branżowymi - o wykorzystanie potencjału energii wiatrowej, a także dostarczając materiały niezbędne do budowy lądowych farm wiatrowych, w tym niskoemisyjny beton.

Wsparcie dla rozwoju energii wiatrowej

Bardzo istotnym krokiem do osiągnięcia neutralności emisyjnej w procesie produkcji cementu są technologie CCS/CCU, które według wyliczeń Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zwiększą zapotrzebowanie cementowni na energię nawet o 150%. Jednocześnie już teraz szacuje się, że energia elektryczna stanowi ponad 35% kosztów produkcji cementu w Polsce, ze stałą tendencją wzrostową.

Przemysł cementowy w Polsce poparł apele Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Konfederacji Lewiatan o wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej poprzez ustanowienie minimalnej odległości 500 metrów w ustawie wyznaczającej przyszłość tego sektora. Bez OZE i bez taniej zielonej energii cementownie nie będą bowiem konkurencyjne wobec produktów importowanych do Polski spoza Unii Europejskiej.

Nawet 50% energii ze źródeł odnawialnych

Elektrownie wiatrowe to jedno ze źródeł czystej energii dla sektora cementowego. Grupa Górażdże nawiązała długofalową współpracę z RWE Supply & Trading GmbH i w ramach umowy zakupi rocznie do 70 tys. MWh energii pozyskiwanej z wiatraków. Długoterminowy kontrakt został zawarty na 10 lat, podobnie jak realizowana już umowa na zakup energii z elektrowni fotowoltaicznej w Witnicy.

Lafarge podpisał umowę z firmą RWE Supply & Trading na dostawy energii elektrycznej z farm wiatrowych Windfarm Polska III - długoterminowy kontrakt został zawarty na 10 lat. Wcześniej Lafarge ogłosił powstanie farmy fotowoltaicznej o mocy 41 MW w Wierzbicy. Kolejne podpisane umowy pozwalają na uzyskanie energii z dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych w Krasinie (35,2 MW) oraz Rywałdzie (27 MW), co umożliwi zaspokojenie 50% zużycia Lafarge Polska.

Cementownie zapewniają także niskoemisyjne materiały budowlane do realizacji wiatraków. Lafarge Polska dostarczył 4,2 tys. m³ betonu o niskim śladzie węglowym na budowę farmy wiatrowej Markowice, obejmującej 13 turbin o łącznej mocy znamionowej 26 MW. Rocznie wiatraki wyprodukują 300 GWh zielonej energii, zapewniając ją ok. 75 tys. gospodarstw domowych, a przy tym umożliwiając redukcję emisji o ok. 100 tys. ton CO₂. Użycie niskoemisyjnego betonu pozwoliło na obniżenie śladu węglowego o 31%.

Masz pytanie?